Bich Huyen's latest activity

 • B
  Bich Huyen đã đăng chủ đề mới.
  Hiện nay, do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh chúng tôi đang cần tuyển vị trí: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Câu đường : Số...
 • B
  Bich Huyen đã đăng chủ đề mới.
  Hiện nay, do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh chúng tôi đang cần tuyển vị trí: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Câu đường : Số...
 • B
  Bich Huyen đã đăng chủ đề mới.
  Hiện nay, do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh chúng tôi đang cần tuyển vị trí: Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và Câu đường : Số...