changyeuai25's latest activity

  • changyeuai25
    changyeuai25 đã đăng chủ đề mới.
    HoLâm Đồng Tín chấp: HM tín dụng: 400tr hộ kinh doanh, cty, DNTN HM tín dụng: 300tr cá nhân đang thế chấp TSĐB tại các tổ chức ngân hàng...
    • 5D26AD5F-DC68-49E3-B41D-6C1473F1B50F.jpeg