Cty TNHH Minh Tín Phát's latest activity

 • C
  Cty TNHH Minh Tín Phát đã đăng chủ đề mới.
  Công Ty TNHH Minh Tín Phát cần tuyển một nam lao động phổ thông. Công việc chính là phụ việc tại cửa hàng, kho và đi giao hàng trong Tp...
 • C
  Cty TNHH Minh Tín Phát đã đăng chủ đề mới.
  1. Mô tả công việc: - NVBH dầu Nhớt Saigon Petro khu vực : Đức Trọng - Lâm Ha - Đơn Dương - Khai thác mới và chăm sóc khách hàng cũ ...
 • C
  Cty TNHH Minh Tín Phát đã đăng chủ đề mới.
  Công Ty TNHH Minh Tín Phát cần tuyển NVBH tại khu vực Đức Trọng: Lương cơ bản: 5.000.000 đ Thưởng doanh số: 7.000.000 đ đến 9.000.000...
 • C
  Cty TNHH Minh Tín Phát đã đăng chủ đề mới.
  Công Ty TNHH Minh Tín Phát cần tuyển NVBH tại khu vực Đức Trọng: Lương cơ bản: 5.000.000 đ Thưởng doanh số: 7.000.000 đ đến 9.000.000...
 • C
  Cty TNHH Minh Tín Phát đã đăng chủ đề mới.
  Công ty Minh Tín Phát cần tuyển NV Kế Toán: 1. Mô tả công việc: - Xử lý đơn hàng của NVBH hằng ngày. - Theo dõi tình hình nhập xuất kho...
 • C
  Cty TNHH Minh Tín Phát đã đăng chủ đề mới.
  Công ty Minh Tín Phát cần tuyển NV Admin: 1. Mô tả công việc: - Xử lý đơn hàng của NVBH hằng ngày. - Theo dõi tình hình nhập xuất kho...
 • C
  Cty TNHH Minh Tín Phát đã đăng chủ đề mới.
  Công ty Minh Tín Phát cần tuyển NV Admin: 1. Mô tả công việc: - Xử lý đơn hàng của NVBH hằng ngày. - Theo dõi tình hình nhập xuất kho...