Recent content by Dung1965

 1. D

  Bảo Lộc Tuyen Nhan Vien Quan Chay

  Quán chay cần tuyển nhân viên phục vụ quán chay . Lượng thỏa thuận . Liên hệ 0919359370 ( ưu tiên nữ )
 2. D

  Bảo Lộc Tuyen Nhan Vien Quan Chay

  Quan chay can Tuyen nhan vien Phuc vu quan . Luong thoa thuan . (Uu tien Nữ ) .Lien he 0919359370
 3. D

  Bảo Lộc Nhân Viên

  Liên hệ 0919359370
 4. D

  Bảo Lộc Tuyển Nhân Viên Quán Chay

  Quán chay cần tuyển nhân viên bán hàng và phục vụ. Lương thỏa thuận .Thời gian làm từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều . Liên hệ anh Dũng 0919359370
 5. D

  Bảo Lộc Tuyen Nhan Vien Quan Chay

  QUAN CHAY CAN TUYEN NHAN VIEN PHUc VU QUAN CHAY. LUONG THOA THUAN .LAM TU 6 h SANG DEN 3h CHIEU . LIÊN HE : 0919359370( Thang nghi 2 ngay )
 6. D

  Bảo Lộc Tuyen Nhan Vien

  Quan chay can Tuyen nhan vien Phuc vu quan chay . Luong thoa thuan . Liên he Anh Dũng. 0919359370
 7. D

  Bảo Lộc Tuyen Nhan Vien Quan Chay

  Quan chay can Tuyen nhan Viẹn Phuc vu quan chay . Luong thoa thuan. Xin Liên he Anh Dũng 0919359370