gahbcd's latest activity

 • gahbcd
  giá 9.000.000
  • batch_ 3z3355511358744_9dfbaa91a917abf55e636fa8b9dce9d0.jpg
  • z3355511028769_349e903e7a4364b106d6fb6630b12aaf.jpg
  • z3355511269810_61b47330483fb607d20b3a2446013002.jpg
 • gahbcd
  Dell Latitude E7450 có cấu hình : ----------------------- CPU: Intel Core i5-5200U SSD: 256GB tốc độ đọc/ ghi nhanh, load win ứng dụng...
  • 276303158_4912853368830198_8984987848717499850_n.jpg
  • 276269031_4912853482163520_1964642457830804800_n.jpg
  • 277336127_4912853402163528_11756932691242628_n.jpg
  • 277303609_4912853405496861_615738111482857839_n.jpg
  • 277296827_4912853845496817_5928301435083753354_n.jpg
  • 277347237_4912853898830145_2662216373677910326_n.jpg
  • 277348504_4912853448830190_5586243767689535900_n.jpg
  • 277345808_4912853885496813_6937862602196946428_n.jpg
  • 277353193_4912853702163498_5787887325508116103_n.jpg
  • 277433854_4912853495496852_1364432085907296674_n.jpg
  • 277434043_4912853462163522_7134589034863095573_n.jpg
 • gahbcd
  gahbcd đã đăng chủ đề mới.
  BỆNH VIỆN MÁY TÍNH- CÔNG LAPTOP TUYỂN NHÂN SỰ : Do khối lượng công việc quá tải BỆNH VIỆN MÁY TÍNH- CÔNG LAPTOP cần tuyển : *** 2...
  • z3334298572557_d02feccc73db8413732873e80319fb7d.jpg
  • z3334298591246_f1adb5bbd933048b5e3d9e90517c9387.jpg
  • z3334298676584_baf6daa99f4aae4b7233bb4e5eff2c02.jpg
 • gahbcd
  gahbcd đã đăng chủ đề mới.
  BỆNH VIỆN MÁY TÍNH - CÔNG LAPTOP 791 Hùng Vương, Di Linh, Lâm Đồng 0368 701 347 - 0961 629 499 Cửa hàng hiện có sãn nhiều mẫu laptop...
  • 1.jpg
  • AVT.jpg
  • Frame 37.jpg
  • Frame 40.jpg
  • AVT-1.jpg
  • Frame 40.jpg
  • Frame 67.jpg
  • Frame 85.jpg
  • collage.png
  • z3289501851067_ebabab9428b209e9ecdd41e95382660c.jpg
  • z3289503686991_7102ec2fd8c96f4f2e74c11754632d6b.jpg
  • z3289503656969_b3bdec20582de21799d776e537f22d90.jpg
  • Frame 143.jpg
  • Frame 147.jpg
  • Frame 152.jpg
  • Frame 156.jpg
  • IMG_0112.JPG
  • IMG_0117.JPG
  • IMG_0122.JPG
  • IMG_0125.JPG
  • IMG_3464.jpg
  • IMG_3465.jpg
  • IMG_3467.jpg
  • AVT-1.jpg
  • Frame 43.jpg
  • Frame 143.jpg
  • Frame 152.jpg
  • Frame 43.jpg
  • Frame 46.jpg
  • Frame 152.jpg
  • Frame 156.jpg
  • z3289628896757_8940c8abf0888a4a5bf485035e11b37e.jpg
  • z3289628897725_cd151b8a9e93f36ee789e7babaaba634.jpg
  • z3289628902086_cc194b05afc20087162afb43b1a371e0.jpg
  • z3289628920327_5c9291aef93250adcbdcbd50f8a70187.jpg
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • z3289501141134_19e25a28957c8b9b1f7985b59d3afbf7.jpg
  • z3289501220212_24eb1e10add3c33a3608d88b365bd808.jpg
  • batch_z3289562627864_e39dae6201f362da1eed7a18ff27e1e4.jpg
  • batch_z3289562811118_dc2286cb558b39ac1be6c0e96d9012e9.jpg
  • z3289562642310_00677040c8722000b299a8975b24cdab.jpg
  • z3289562811118_dc2286cb558b39ac1be6c0e96d9012e9.jpg
 • gahbcd
  gahbcd đã đăng chủ đề mới.
  Dell Latitude E7450 có cấu hình : ----------------------- CPU: Intel Core i5-5200U SSD: 256GB tốc độ đọc/ ghi nhanh, load win ứng dụng...
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 6.jpg
  • 5.jpg
  • z3289501534555_4ba0eabfff5c283e5e1c6a7b5d7729d8.jpg
  • z3289501574017_650facd78923233dd38f4c23b821267b.jpg
  • z3289501729775_b2fba285573766a63edf084cb7d45b88.jpg
  • z3289561218548_2ec073c97214bb90a947bd59fecc9d04.jpg
  • z3289561197257_8f6654892a5b94fed9c3f8495edaf606.jpg
 • gahbcd
  gahbcd đã đăng chủ đề mới.
  CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG QUYỀN LỢI: Nghỉ 4 ngày/tháng Chế độ nhân lương vào những ngày lễ theo quy định của nhà nước Thưởng tết...
 • gahbcd
  gahbcd đã đăng chủ đề mới.
  CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG QUYỀN LỢI: Nghỉ 4 ngày/tháng Chế độ nhân lương vào những ngày lễ theo quy định của nhà nước Thưởng tết...