Recent content by hieukm691

  1. H

    Bảo Lộc Kiếm Công Việc Nhân Viên Kinh Doanh Đồ Điện Tử

    Em là 1 người yêu thích công nghệ Khá là thích các sp về công nghệ. Vì thế em muốn kiếm 1 cv có thể gắn bó và phát triển về sau này Ai có công việc như bán điện thoại. Bán đồ điện tử. Bán sp công nghệ thì alo em nhádt 0972128672