kuma92

Sinh nhật
10/4/92 (Age: 28)
Gender

Chữ ký

Óc Có thể cạn, ngu có thể mòn nhưng bọn liệt não như mấy thằng Bò Đực sẽ không bao giờ thay đổi - Ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm. Xấu mà còn xa.. Bị Sida mà còn xông pha hiến máu.:))

Đang quan tâm