LưuNhẫntb

Tin nhắn hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài đăng Về tôi

  • Đất dốc lắm ko e hay thoai thoải
    Có đường đi ko, xe cày đi đc ko
    Cà phê năm nhiêu tuổi rồi e.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…