Recent content by Mang anh hải

 1. M

  Bảo Lộc Chim Cá Cảnh Khánh Ngân

  Chim xanh tím, ốc mít, xác pháo, 5m,7 màu chim chuyền đã cam hạt nha AE, thích ghé tiệm nha
 2. M

  Bảo Lộc Chim Cá Cảnh Khánh Ngân

  Chim khướu bạc má, hoạ My, Chào mào, vàng anh, thanh lam, hồng hạnh, chòe lửa chim thuần hót hét, nhiều loại hút mật, ốc mít đã cam hạt, AE thích bảo tồn ghé lựa nha
 3. M

  Bảo Lộc Chim Cá Cảnh Khánh Ngân

  Than đất con nuôi lên, AE thích bảo tồn ghé tiệm nha,
 4. M

  Bảo Lộc Chim Cá Cảnh Khánh Ngân

  Chim xanh tím, nhiều loại hút mật chuyền đã cam hạt, AE thích ghé tiệm lựa nha
 5. M

  Bảo Lộc Chim Cá Cảnh Khánh Ngân

  Chim cảnh nhiều loại mới về, chòe lửa, hồng hạnh, hoa tiễn, thanh lam,, nhiều dòng hút mật chuyền đã cam, AE ghé lựa nha
 6. M

  Bảo Lộc Chim Cá Cảnh Khánh Ngân

  Có khướu bạc má thôi
 7. M

  Bảo Lộc Chim Cá Cảnh Khánh Ngân

  Hút mật xác pháo, 7 màu, ốc mít, chim chuyền đã cam hạt nha AE
 8. M

  Bảo Lộc Chim Cá Cảnh Khánh Ngân

  Khướu, chòe lửa thuần hót nhiều AE thích ghé tiệm nha
 9. M

  Bảo Lộc Chim Cá Cảnh Khánh Ngân

  Khướu thuần 1200 b
 10. M

  Bảo Lộc Chim Cá Cảnh Khánh Ngân

  Chim 3 mùa 1200 e
 11. M

  Bảo Lộc Chim Cá Cảnh Khánh Ngân

  Tuỳ đuôi dài ngắn e, ghé tiệm lựa nha
 12. M

  Bảo Lộc Chim Cá Cảnh Khánh Ngân

  Ốc mít ngực lửa, da beo, chim chuyền đã cam hạt nha AE
 13. M

  Bảo Lộc Chim Cá Cảnh Khánh Ngân

  Chim thuần hót nhiều 1200, c