Mr.Tâm

Tin nhắn hồ sơ Latest activity Các bài đăng Về tôi

  • len chuc chj la chuyen nho? thôi. mà BL ỡ chỗ nèo zạ
    hỳ. nhờ d.c là tốt òy. nhjn avatar em anh cũng ch0ang lu0n
    sax wem hem za....mới vô cm mà lên chức sớm wa' ha..............làm wen thì ok.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…