Recent content by Ngoctuan311099

 1. Ngoctuan311099

  Bảo Lộc Cần Phụ Sắt

  Làm ở đâu vậy ạ
 2. Ngoctuan311099

  Bảo Lộc Cần Thơ Làm Sắt Lâu Dài

  Công cán b.n ạ
 3. Ngoctuan311099

  Bảo Lộc Cần Thợ Hàn

  Công ngày b.n ạ??
 4. Ngoctuan311099

  Bảo Lộc Cần Thợ Điện Nước

  Lương b.n ạ, chưa có kinh nghiệm có nhận làm không ạ??
 5. Ngoctuan311099

  Bảo Lộc Tuyển Phụ Xe Giao Hang

  Còn tuyển không ạ, lương 1 tháng b.n ạ
 6. Ngoctuan311099

  Bảo Lộc Phụ Xe Giao Hàng Tạp Hoá

  Còn tuyển không ạ, lương tháng b.n ạ
 7. Ngoctuan311099

  Bảo Lộc Nam 20T Cần Kiếm Vc Làm

  Ở đâu vậy ạ
 8. Ngoctuan311099

  Bảo Lộc Tuyển Thợ Hàn Sắt

  Phụ biết hàn còn ứng tuyển không ạ
 9. Ngoctuan311099

  Bảo Lộc Tuyển Bốc Dỡ Hàng Hoá - Lương Cao

  Còn tuyển không ạ, công b.n 1 ngày ạ
 10. Ngoctuan311099

  Bảo Lộc Tuyển Phụ Điện Nước 0329041525

  Lương cơ bản b.n ạ
 11. Ngoctuan311099

  Bảo Lộc Cần Tuyển Thợ Sắt .. Lương Phụ Cấp Theo Tuần

  Phụ, biết hàn lương b.n 1 ngày ạ
 12. Ngoctuan311099

  Bảo Lộc Cần Tuyển Gấp Nhân Viên Phụ Xe

  Công việc ntn ạ, lương cơ bản b.n ạ