pamvvn's latest activity

 • pamvvn
  pamvvn đã đăng chủ đề mới.
  Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 là gì. Lịch sử phát triển của tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường và lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn. 1. ISO...
 • pamvvn
  pamvvn đã đăng chủ đề mới.
  7 Nguyên tắc quản lý Chất lượng trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015: Hướng vào Khách hàng; Sự lãnh đạo, Sự tham gia của mọi người; Tiếp cận...
 • pamvvn
  pamvvn đã đăng chủ đề mới.
  Bạn đang tìm tổ chức chứng nhận ISO cho doanh nghiệp xuất khẩu. Bạn bị rối thông tin vì không biết: Cần những giấy tờ với thị trường...
 • pamvvn
  pamvvn đã đăng chủ đề mới.
  Chứng nhận ISO 9001 dành cho những đối tượng nào, 10 bước thủ tục tóm lược bạn cần biết. Thời gian và Chi phí mới nhất 2021. PAMV giúp...
 • pamvvn
  pamvvn đã đăng chủ đề mới.
  Bạn đang tìm kiếm chi phí chứng nhận ISO 9001 tiết kiệm và vẫn đáp ứng quy định pháp luật. Bạn đang tham khảo báo giá của một vài tổ...