phatlnga4's latest activity

 • P
  phatlnga4 đã đăng chủ đề mới.
  -Xã Lộc Nga, Thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng -ĐẤT CÓ THỂ LÊN THỔ CƯ THÍCH HỢP PHÂN LÔ -Dự án: đất nông nghiệp -Thông tin chi tiết: BÁN...
  • 122657380_1001382893676583_8835066165773769913_n.jpg
  • 122622879_693832194902836_6554880415847699501_n.jpg
  • 122435022_747312659181757_446236719997764009_n.jpg
  • 122441715_790449205140826_1449497453885694943_n.jpg
  • 122443893_729357344605580_432708068772730843_n.jpg
  • 122467203_1520921188093122_2466946991160362189_n.jpg