Phúc Telecom

Tư vấn lắp đặt dịch vụ Internet cáp quang cho hộ gia đình / cá nhân / doanh nghiệp
Tư vấn lắp đặt dịch vụ Internet Truyền Hình cho hộ gia đình / cá nhân / tổ chức
Tư vấn lắp đặt dịch vụ Camera FPT cho hộ gia đình / cá nhân / tổ chức
Cung cấp các thiết bị viễn thông và Camera khác
Sinh nhật
Tháng 10 9
Website
http://lapdat-fpt-internet.com
Nơi ở
Hồ Chí Minh
Gender
Male
Occupation
97 Phan văn Trị

Contact

Skype
0813816063
Google Talk
[email protected]
Facebook
Wifi.Capquang.FPTSG

Chữ ký

Thanks & Best regards!
Phúc Telecom Cung cấp dịch vụ viễn thông Internet / Truyền Hình / Camera FPT
Mobile : 0931.31.2760

Các danh hiệu

  1. 1

    Tin nhắn đầu tiên

    Đăng một bài viết trên trang web để nhận được điều này.