Ròm SB

đơn giản từ sự im lặng
Website
https://www.facebook.com/Romvocam
Nơi ở
nơi nó đỡ...
Occupation
thiết kế đồ họa

Contact

Yahoo! Messenger
yeuthiom_omthiyeu_73

Chữ ký

̶y̶̶Ê̶̶џ̶ ̶к̶̶ђ̶̶Ô̶̶∩̶̶g̶ ̶∩̶̶ђ̶̶i̶̶Ề̶̶џ̶ ̶!̶̶!̶̶!̶̶!̶
¡¡¡ nềıɥu ƃuôɥʞ nêʎ
¡¡¡ ทề¡ɥષ ƃષôɥʞ ทêʎ
4de6bfbd59ec23ae45c5f4ba1686a0ec_46924733.5998933444330056261121346505220n.120x1.jpg

яÒм ĐÊ ŧiỆη + vÔ cẢм + bẤŧ cẦη

૨Òʍ ĐÊ Ƭ¡Ệท + √Ô ૮Ảʍ + вẤƬ ૮Ầท
ŘÒΜ ĐÊ ŦƗỆŇ + VÔ ĆẢΜ + βẤŦ ĆẦŇ


Following

Thành viên quan tâm

Các danh hiệu

 1. 15

  Nghiêm túc dễ mến!

  Nội dung bạn đã đăng đã thu hút 100 lượt thích.
 2. 10

  Tôi rất thích nó

  Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.
 3. 2

  Ai đó thích bạn

  Một thành viên đã thích một trong những bài viết của bạn. Tiếp tục đăng như vậy để biết thêm!
 4. 10

  Không thể dừng lại!

  Bạn đã đăng 100 bài viết.
 5. 5

  Tiếp tục trở lại

  30 bài viết đã được đăng.
 6. 1

  Tin nhắn đầu tiên

  Đăng một bài viết trên trang web để nhận được điều này.