Recent content by Rong_Ron

  1. Rong_Ron

    Bảo Lộc Từng Bừng Khai Trương Mua 1 Tặng 1

    Shop 286P Trần Phú dời về 134 Lê Hồng Phong ( đối diện xéo Vincom ) Mua 1 tặng 1, một số sản phẩm giảm tới 30%. Sale sốc không đâu tại Bảo Lộc có ưu đãi tốt hơn.
  2. Rong_Ron

    Bảo Lộc Từng Bừng Khai Trương Mua 1 Tặng 1

    Shop 286P Trần Phú dời về 134 Lê Hồng Phong ( đối diện xéo Vincom ) Mua 1 tặng 1, một số sản phẩm giảm tới 30%. Sale sốc không đâu tại Bảo Lộc có ưu đãi tốt hơn.