Thanhtam8990's latest activity

 • T
  Thanhtam8990 đã đăng chủ đề mới.
  Chuyên thi công .lắp ráp .sửa chữa điện nước nhà .công xưởng Chi tiết xin liên hệ 0982 429 489 gặp tâm 77 trương đinh lộc châu bảo lộc
  • Screenshot_20211006-073824.png
  • Screenshot_20211006-073850.png
 • T
  Thanhtam8990 đã đăng chủ đề mới.
  Chuyên thi công .lắp ráp .sửa chữa điện nước nhà .công xưởng Chi tiết xin liên hệ 0982 429 489 gặp tâm 77 trương đinh lộc châu bảo lộc
  • IMG_20210909_233814.jpg
  • IMG_20210909_233805.jpg
 • T
  Thanhtam8990 đã đăng chủ đề mới.
  Chuyên thi công .lắp ráp .sửa chữa điện nước nhà .công xưởng Chi tiết xin liên hệ 0982 429 489 gặp tâm 77 trương đinh lộc châu bảo lộc
  • FB_IMG_1630639736091.jpg
 • T
  Thanhtam8990 đã đăng chủ đề mới.
  Chuyên thi công .lắp ráp .sửa chữa điện nước nhà .công xưởng Chi tiết xin liên hệ 0982 429 489 gặp tâm 77 trương đinh lộc châu bảo lộc
  • IMG_20210909_233814.jpg
  • IMG_20210909_233805.jpg
 • T
  Thanhtam8990 đã đăng chủ đề mới.
  Chuyên thi công .lắp ráp .sửa chữa điện nước nhà .công xưởng Chi tiết xin liên hệ 0982 429 489 gặp tâm Dc 77 truong định ..lộc châu...
  • IMG_20210909_233814.jpg
  • IMG_20210909_233805.jpg
 • T
  Thanhtam8990 đã đăng chủ đề mới.
  Chuyên thi công .lắp ráp .sửa chữa điện nước nhà .công xưởng Chi tiết xin liên hệ 0982 429 489 gặp tâm Dc 77 truong định ..lộc châu...
  • IMG_20210909_233814.jpg
  • IMG_20210909_233805.jpg
 • T
  Thanhtam8990 đã đăng chủ đề mới.
  Chuyên thi công .lắp ráp .sửa chữa điện nước nhà .công xưởng Chi tiết xin liên hệ 0982 429 489 gặp tâm
  • IMG_20210909_233814.jpg
  • IMG_20210812_211005.jpg
  • IMG_20210909_233805.jpg
 • T
  Thanhtam8990 đã đăng chủ đề mới.
  Chuyên thi công .lắp ráp .sửa chữa điện nước nhà .công xưởng Chi tiết xin liên hệ 0982 429 489 gặp tâm
  • IMG_20210909_233814.jpg
  • IMG_20210909_233805.jpg
 • T
  Thanhtam8990 đã đăng chủ đề mới.
  Chuyên thi công .lắp ráp .sửa chữa điện nước nhà .công xưởng Chi tiết xin liên hệ 0982 429 489 gặp tâm
  • IMG_20210812_211005.jpg
  • FB_IMG_1630639736091.jpg
  • FB_IMG_1630639764871.jpg
 • T
  Thanhtam8990 đã đăng chủ đề mới.
  Chuyên thi công .lắp ráp .sửa chữa điện nước nhà .công xưởng Chi tiết xin liên hệ 0982 429 489 gặp tâm
  • FB_IMG_1630639764871.jpg
  • FB_IMG_1630639736091.jpg
 • T
  Thanhtam8990 đã đăng chủ đề mới.
  Chuyên thi công sửa chữa lắp ráp thiết bị điện nước .. Chi tiết xin liên hê :0982 429 489 gặp tâm
  • FB_IMG_1630639736091.jpg
  • FB_IMG_1630639748830.jpg
  • FB_IMG_1630639764871.jpg
 • T
  Thanhtam8990 đã đăng chủ đề mới.
  Chuyên thi công sửa chữa lắp ráp thiết bị điện nước .. Chi tiết xin liên hê :0982 429 489 gặp tâm
 • T
  Có gì alo truc tiep mình ít đọc tin
 • T
  Mình ở dưới lộc châu.bảo lộc
 • T
  Thanhtam8990 đã đăng chủ đề mới.
  Chuyên thi công sửa chữa lắp ráp thiết bị điện nước .. Chi tiết xin liên hê :0982 429 489 gặp tâm