Recent content by thekidwear

  1. T

    Đà Lạt Thời Trang Trẻ Em

    Cách lựa chọn quần áo cho bé Thoải mái và an toàn Kiêm tra đường nối bên trong của quần áo. Chúng nên suôn mềm, không thô ráp, và nằm bằng phẳng chứ không phải nằm dính lại với nhau. Đừng mua những quần áo có những băng co dãn thắt chặt trên tay, chân, cổ hay thắt lưng ; chúng có thể gây kích...