• ...đừng như bồ công anh mong manh trong gió.. mà hãy như xương rồng mạnh mẽ trước bão giông...
    ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại? ai nên khôn mà chưa dại đôi lần?
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái