Tran Thi Thuong Thuong's latest activity

 • T
  Tran Thi Thuong Thuong đã đăng chủ đề mới.
  Phương pháp đào tạo và học tập trực tuyến đang là một trong những phương pháp được sử dụng phổ biến nhất hiện nay trong đào tạo của...
  • 1626943715475.png
 • T
  Tran Thi Thuong Thuong đã đăng chủ đề mới.
  Khi nhân lực đang là yếu tố cạnh tranh gay gắt hiện nay trong tất cả cách lĩnh vực sản xuất, dịch vụ hay giáo dục. Đặc biệt trong sự ảnh...
  • 1626848214055.png
 • T
  Tran Thi Thuong Thuong đã đăng chủ đề mới.
  Với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống đào tạo trực tuyến Elearning, việc lựa chọn 1 nền tảng tiêu chuẩn cho nội dung bài giảng là quyết...
  • 1626769891210.png
 • T
  Tran Thi Thuong Thuong đã đăng chủ đề mới.
  Hiện nay nhiều phương thức hỗ trợ học tập ra đời, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho trường học, tổ chức. Nhất là các doanh nghiệp...
  • 1626690260880.png