Recent content by Triệu Tử Dương

  1. Triệu Tử Dương

    Bảo Lâm Cung Cấp Rượu Nếp, Rượu Gạo Tẻ

    Rượu nhà nấu, khách đặt nồng độ theo yêu cầu. Có rượu gạo nếp+ rượu gạo tẻ nhé
  2. Triệu Tử Dương

    Bảo Lâm Cung Cấp Rượu Nếp, Rượu Gạo Tẻ

    Chuyên cung cấp rượu nhà tự nấu. Rượu nếp 25k/lít, rượu tẻ 15k/lít. Giao hàng tận nơi khu vực bảo Lâm, Bảo Lộc với số lượng 1 can 20 lít trở lên. Liên hệ số đt 0947608196