truong123's latest activity

 • truong123
  truong123 đã đăng chủ đề mới.
  ✅✅ Vì gia đình k có thời gian chăm sóc nên Thanh lý cây xanh. • Cây tươi lá Xanh - Thân rễ các thế phong thuỷ Chú cô quan tâm ghé nhà...
  • 3B84051E-9AF4-40EC-8F7D-198D613A9196.jpeg
  • 0E7A7C9A-0FED-4122-AF0C-2CF96AB84AF7.jpeg
  • 4950FE25-407B-4F7A-BE5F-0E9BC332972F.jpeg
  • E82620F0-C213-4A63-9135-108060983ADC.jpeg