ty_onl

Thích làm những gì mình thích cho dù người ta có ghét :p
Nơi ở
Ở cùng Lucifer vs Satan
Gender
Male
Occupation
Làm biến

Chữ ký

ước gì tự nhiên chết kô đau đớn

không lo lắng

không để ai phải tiếc

hay cúng bái cho tao


e19.gif

Các danh hiệu

 1. 10

  Tôi rất thích nó

  Bài viết của bạn đã được thích 25 lần.
 2. 2

  Ai đó thích bạn

  Một thành viên đã thích một trong những bài viết của bạn. Tiếp tục đăng như vậy để biết thêm!
 3. 20

  Nghiện

  1.000 bài viết? Thật ấn tượng!
 4. 10

  Không thể dừng lại!

  Bạn đã đăng 100 bài viết.
 5. 5

  Tiếp tục trở lại

  30 bài viết đã được đăng.
 6. 1

  Tin nhắn đầu tiên

  Đăng một bài viết trên trang web để nhận được điều này.
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái