• mình đang học ở sg như bạn vậy đó. bạn ở quận mấy vậy? khi nào mình mời ban đi ún nước coi như món quà gặp mặt bạn mới nha
    mjnh ten bj`nh. mjnh hoc o sg tu nam lop 10 nen bay gjo ve bloc ko con ạ la ban het. mjnh thay bu`n la'm nen mun lam ban voj ban. neu mjnh bu`n qua' thj mjnh moj ban dj chọ hay nge mjnh tam su thoj. dc ko ban? thank ban nhju la'm
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái