Click49 - Bảo Lộc | Đà Lạt | Lâm Đồng

Người Lạ
Người Lạ
có chuyện j thế bạn...à wen bạn bấm vào chữ bình luận để cm cho dể nhé....
trang tran
trang tran
mjnh moi vao click 49 ma ko huj j het
trang tran
trang tran
ko jong facebook tj j zay
Người Lạ
Người Lạ
có chuyện j bạn cứ hỏi...mình sẽ giúp bạn....
Người Lạ
Người Lạ
giống 1 phần nhỏ thôi bạn...như bạn đang trao đổi vs mình...nó tương tự Cm off fb...
trang tran
trang tran
ma mjnh thay chan chan sao ah ... chac ko bjt su dung nen no zay wua
Người Lạ
Người Lạ
hì...chắc tại bạn chưa quen thôi...từ từ mà cảm nhận bạn nhé...