Click49 - Bảo Lộc | Đà Lạt | Lâm Đồng

raynthi
raynthi
đang làm hả em cho a hỏi chút này được không?
Hiền Chu
Hiền Chu
Dạ a hỏi gì vậy ah?
raynthi
raynthi
a Thi đây còn nhớ k?
raynthi
raynthi
có đứa bạn mới vào đây xin việc làm kế toán e có thông tin gì chỉ giúp nhé
Hiền Chu
Hiền Chu
Bạn a tên gì thế anh, biết chỗ nào em sẽ báo cho hihi
raynthi
raynthi
bạn anh tên kim có gì em nháy máy số này nó gọi lại nhé 0985628250