Click49 - Bảo Lộc | Đà Lạt | Lâm Đồng

camdo_iphone
camdo_iphone
chào bạn. mình muốn luyện trong 2 tháng, số điểm mong muốn >550, mình chưa biết gì nhiều về Anh văn.