Click49 - Bảo Lộc | Đà Lạt | Lâm Đồng

T
tieungocdlat
Hang nay k co san. Hso lam xong dat hang nhe ban. Tam 2-3 ngay
Đ
ĐạTeh
Giờ anh có thể lấy hàng về được ko... Chủ nhật em ra làm hồ sơ.
Chủ nhật or thứ 2 xem máy có được ko.....
Tại em đi làm... ko có thời gian...
Đ
ĐạTeh
Nếu có 6plus like thì càng tốt....