Kết quả tìm kiếm

  1. Suzy

   Bảo Lộc Tuyển Sinh Viên Nữ Kinh Doanh Part Time , Lương Cao Theo Năng Lực

   Lương cơ bản : 20k -25k/h . Thưởng thêm theo năng lực Nhiệm vụ chính: Bán hàng và chăm sóc khách hàng hiện tại, tìm kiếm và phát triển khách hàng online và offline mới tại các khu vực được phân công; Chịu trách nhiệm doanh số bán hàng, đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số công ty đề ra theo tháng, quý...
  2. Suzy

   Bảo Lộc Tuyển Nhân Viên Part Time Kinh Doanh Online, Làm Việc Tại Cửa Hàng

   Lương cơ bản : 20k -25k/h . Thưởng thêm theo năng lực Nhiệm vụ chính: Bán hàng và chăm sóc khách hàng hiện tại, tìm kiếm và phát triển khách hàng online và offline mới tại các khu vực được phân công; Chịu trách nhiệm doanh số bán hàng, đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số công ty đề ra theo tháng, quý...
  3. Suzy

   Bảo Lộc Tuyển Sinh Viên Làm Việc Part-Time , Nữ , Lương Cao

   Lương cơ bản : 20k -25k/h . Thưởng thêm theo năng lực Nhiệm vụ chính: Bán hàng và chăm sóc khách hàng hiện tại, tìm kiếm và phát triển khách hàng online và offline mới tại các khu vực được phân công; Chịu trách nhiệm doanh số bán hàng, đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số công ty đề ra theo tháng, quý...
Liên kết tài trợ: Thuê xe tự lái