Kết quả tìm kiếm

    1. changyeuai25

      Lâm Đồng Tín Dụng Cho Cá Nhân - Hộ Kinh Doanh

      HoLâm Đồng Tín chấp: HM tín dụng: 400tr hộ kinh doanh, cty, DNTN HM tín dụng: 300tr cá nhân đang thế chấp TSĐB tại các tổ chức ngân hàng khác Thế chấp tài sản: Ls 8,9%/năm. Ký gửi các loại sổ: ruộng lúa, lâm nghiệp, đất k lối đi.... 190tr ls thấp Quét mã QR để được tư vấn. Tks you !