Kết quả tìm kiếm

  1. N

   Bảo Lộc Bán Ớt Xiêm Xanh.

   Mình bán ớt xiêm xanh. Sạch. Nhà trồng. Không thuốc. 30k/kg. Bạn nào ăn thì nhắn mình nha. Mình ở trong Đambri. Mình ship ra bảo lộc cho các bạn ạ.
  2. N

   Bảo Lộc Bán Cây Giống Hoa Đậu Biếc .( Mua 5 Cây Tặng 1 Cây )

   Khi nhà bạn có cây đậu biếc .... (bạn không cần phải mua trà hoa.....) Cây giống hoa đậu biếc - Cây này đang rất hót Quanh năm xanh tốt. Hoa nở 4 mùa. Vừa làm cảnh . Vừa làm đẹp ban công. Hàng rào. Cây leo giàn mà không tốn diện tích đất. Cây rất dễ trồng. Hoa làm nước uống. Tạo màu thực phẩm...
  3. N

   Bảo Lộc Cây Giống Hoa Đậu Biếc .( Mua 5 Cây Tặng 1 Cây )

   Khi nhà bạn có cây đậu biếc .... (bạn không cần phải mua trà hoa.....) Cây giống hoa đậu biếc - Cây này đang rất hót Quanh năm xanh tốt. Hoa nở 4 mùa. Vừa làm cảnh . Vừa làm đẹp ban công. Hàng rào. Cây leo giàn mà không tốn diện tích đất. Cây rất dễ trồng. Hoa làm nước uống. Tạo màu thực phẩm...
  4. N

   Bảo Lộc Cây Giống Hoa Đậu Biếc .( Mua 5 Cây Tặng 1 Cây )

   Khi nhà bạn có cây đậu biếc .... (bạn không cần phải mua trà hoa.....) Cây giống hoa đậu biếc - Cây này đang rất hót Quanh năm xanh tốt. Hoa nở 4 mùa. Vừa làm cảnh . Vừa làm đẹp ban công. Hàng rào. Cây leo giàn mà không tốn diện tích đất. Cây rất dễ trồng. Hoa làm nước uống. Tạo màu thực phẩm...
  5. N

   Bảo Lộc Bán Cây Giống Hoa Đậu Biếc

   Cây giống hoa đậu biếc - Cây này đang rất hót Quanh năm xanh tốt. Hoa nở 4 mùa. Vừa làm cảnh . Vừa làm đẹp ban công. Hàng rào. Cây leo giàn mà không tốn diện tích đất. Cây rất dễ trồng. Hoa làm nước uống. Tạo màu thực phẩm. Bạn nào mua nhắn mình nha. 12k/cây. (MUA 5 CÂY TẶNG 1 CÂY ) . Cây về...
  6. N

   Bảo Lộc Cây Giống Hoa Đậu Biếc. Mua 5 Cây Tặng 1 Cây

   Khi nhà bạn có cây đậu biếc .... (bạn không cần phải mua trà hoa.....) Cây giống hoa đậu biếc - Cây này đang rất hót Quanh năm xanh tốt. Hoa nở 4 mùa. Vừa làm cảnh . Vừa làm đẹp ban công. Hàng rào. Cây leo giàn mà không tốn diện tích đất. Cây rất dễ trồng. Hoa làm nước uống. Tạo màu thực phẩm...
  7. N

   Đà Lạt Cây Giống Hoa Đậu Biếc. Mua 5 Cây Tặng 1 Cây

   Khi nhà bạn có cây đậu biếc .... (bạn không cần phải mua trà hoa.....) Cây giống hoa đậu biếc - Cây này đang rất hót Quanh năm xanh tốt. Hoa nở 4 mùa. Vừa làm cảnh . Vừa làm đẹp ban công. Hàng rào. Cây leo giàn mà không tốn diện tích đất. Cây rất dễ trồng. Hoa làm nước uống. Tạo màu thực phẩm...
  8. N

   Bảo Lâm Cây Giống Hoa Đậu Biếc

   Cây giống hoa đậu biếc : Ra hoa 4 mùa. quanh năm tươi tốt. Vừa làm cảnh. đẹp ban công. Hàng rào . Cây leo giàn mà không tốn đất . Vừa có hoa để pha nước uống. Làm màu thực phẩm. Bạn nào mua cây về trồng ( giá 15k/cây). Để lại số điện thoại cho mình với nha. Thanks các b nhiều ạ. Số điện thoại...
  9. N

   Bảo Lộc Bán Cây Giống Hoa Đậu Biếc ( Mua 5 Cây Tặng 1 Cây)

   Cây giống hoa đậu biếc, quanh năm xanh tốt, hoa nở 4 mùa, vừa làm cảnh, làm đẹp ban công, hàng rào. Cây leo giàn mà không tốn diện tích đất. cây rất dễ trồng. Hoa làm nước uống, tạo màu thực phẩm. 12k/cây, bạn nào mua nhắn mình nha Số điện thoại : 0964.899.325...
  10. N

   Bảo Lộc Bán Cây Giống Hoa Đậu Biếc (Mua 5 Cây Tặng 1 Cây)

   Cây giống hoa đậu biếc, quanh năm xanh tốt, hoa nở 4 mùa, vừa làm cảnh, làm đẹp ban công, hàng rào. Cây leo giàn mà không tốn diện tích đất. cây rất dễ trồng. Hoa làm nước uống, tạo màu thực phẩm. 12k/cây, ( mua 5 cây tặng 1 cây)bạn nào mua nhắn mình nha Số...
  11. N

   Bảo Lộc Cây Giống Hoa Đậu Biếc

   Cây giống hoa đậu biếc, quanh năm xanh tốt, hoa nở 4 mùa, vừa làm cảnh, làm đẹp ban công, hàng rào. Cây leo giàn mà không tốn diện tích đất. cây rất dễ trồng. Hoa làm nước uống, tạo màu thực phẩm. 15k/cây, bạn nào mua nhắn mình nha Số điện thoại : 0964.899.325...
  12. N

   Bảo Lộc Cây Giống Hoa Đậu Biếc. Mua 5 Cây Tặng 1 Cây

   Cây giống hoa đậu biếc, cây này đang rất hót. quanh năm xanh tốt, hoa nở 4 mùa, vừa làm cảnh, làm đẹp ban công, hàng rào. Cây leo giàn mà không tốn diện tích đất. Hoa làm nước uống, tạo màu thực phẩm. 15k/cây, bạn nào mua nhắn mình nha. Mua 5 cây tặng 1 cây. Thanks...
  13. N

   Bảo Lộc Bán Cây Giống Hoa Đậu Biếc

   Cây giống hoa đậu biếc : Ra hoa 4 mùa. quanh năm tươi tốt. Vừa làm cảnh. đẹp ban công. Hàng rào . Cây leo giàn mà không tốn đất . Vừa có hoa để pha nước uống. Làm màu thực phẩm. Bạn nào mua cây về trồng ( giá 12k/cây). Để lại số điện thoại cho mình với nha. Thanks các b nhiều ạ. Số điện thoại...
  14. N

   Bảo Lộc Cây Giống Hoa Đậu Biếc

   Cây giống hoa đậu biếc : Ra hoa 4 mùa. quanh năm tươi tốt. Vừa làm cảnh. đẹp ban công. Hàng rào . Cây leo giàn mà không tốn đất . Vừa có hoa để pha nước uống. Làm màu thực phẩm. Bạn nào mua cây về trồng ( giá 15k/cây). Để lại số điện thoại cho mình với nha. Thanks các b nhiều ạ. Số điện thoại...
  15. N

   Bảo Lộc Bán Cây Giống Hoa Đậu Biếc ( Mua 5 Cây Tặng 1 Cây)

   Cây giống hoa đậu biếc : Ra hoa 4 mùa. quanh năm tươi tốt. Vừa làm cảnh. đẹp ban công. Hàng rào . Cây leo giàn mà không tốn đất . Vừa có hoa để pha nước uống. Làm màu thực phẩm. Bạn nào mua cây về trồng ( giá 12k/cây). Để lại số điện thoại cho mình với nha. Thanks các b nhiều ạ. Số điện thoại...
  16. N

   Bảo Lộc Cây Giống Hoa Đậu Biếc.

   Cây giống hoa đậu biếc : Ra hoa 4 mùa. quanh năm tươi tốt. Vừa làm cảnh. đẹp ban công. Hàng rào . Cây leo giàn mà không tốn đất . Vừa có hoa để pha nước uống. Làm màu thực phẩm. Bạn nào mua cây về trồng ( giá 15k/cây). Để lại số điện thoại cho mình với nha. Thanks các b nhiều ạ. Số điện thoại...
  17. N

   Bảo Lộc Bán Ớt Thóc Rừng

   Mình bán ớt thóc rừng sạch. Quả nhỏ. Không thuốc. Ăn giòn. Thơm . Cay. Ngon. Ớt này rất hiếm. Bạn nào mua về ăn thì nhắn mình nha. Thanks các b nhiều nha.
  18. N

   Bảo Lộc Cây Trang Trí Nội Thất. Văn Phòng

   Mình bán cây cảnh trang trí nội thất. Văn phòng. B nào mua ủng hộ mình nha. Thanks các b nha.
  19. N

   Bảo Lộc Cây Trang Trí Nội Thất. Văn Phòng

   Mình bán cây cảnh trang trí nội thất. Văn phòng. B nào mua ủng hộ mùnh với nha. Thanks các b nha.
  20. N

   Bảo Lộc Hạt Hoa Đậu Biếc

   Mình muốn mua hạt hoa đậu biếc. Bạn nào có hạt đơn .kép bán mình nha. Thanks các nha.