zoom cloud meetings

  1. S

    Di Linh Cách Tải, Cài Đặt, Đăng Ký Và Sử Dụng Zoom Trên Máy Tính A-Z

    Zoom là một ứng dụng tiêu biểu cho việc học tập, hội họp trực tuyến trong doanh nghiệp và giáo dục. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và đăng ký tài khoản của ứng dụng này trên máy tính chi tiết nhất. I. Lợi ích cài đặt và đăng ký tài khoản Zoom cho máy tính Giao diện đơn...