Bảo Lộc 450tr Cho 1 Lô Đất 550m2 Thuộc Tổ 16-lộc Phát-bảo Lộc