Bảo Lâm 5Ct Võ Tòng Vài Trăm Ngàn

võ khắc khương

Active Member
Có vài chậu võ tòng như hình giá vài trăm ngàn 1 chậu.
Ib zalo 0962315078 để lấy giá tốt nhất nhé
 

Ảnh đính kèm

 • CAB2BC1E-1708-4761-987B-F64A2E4E4383.jpeg
  CAB2BC1E-1708-4761-987B-F64A2E4E4383.jpeg
  363.9 KB · Đọc: 2,131
 • 6670ED57-C850-4D01-96BC-8CF23C641735.jpeg
  6670ED57-C850-4D01-96BC-8CF23C641735.jpeg
  340.4 KB · Đọc: 64
 • 7FC7A25D-7869-485B-B0C9-A60833E1D741.jpeg
  7FC7A25D-7869-485B-B0C9-A60833E1D741.jpeg
  351.7 KB · Đọc: 63
 • 3FAAC9DC-F534-473B-9D7B-E842A236B3BE.jpeg
  3FAAC9DC-F534-473B-9D7B-E842A236B3BE.jpeg
  355 KB · Đọc: 58
 • 2226CBB8-0D08-4758-B7D2-88CE171C852C.jpeg
  2226CBB8-0D08-4758-B7D2-88CE171C852C.jpeg
  320.2 KB · Đọc: 56
 • 165933D8-E079-497E-84AC-1692FD646BEB.jpeg
  165933D8-E079-497E-84AC-1692FD646BEB.jpeg
  321 KB · Đọc: 56
 • 68B9711D-150E-41DB-9E98-7F9C15C10A87.jpeg
  68B9711D-150E-41DB-9E98-7F9C15C10A87.jpeg
  343.6 KB · Đọc: 53
 • FC44F8EE-78DC-4869-91BB-19CB4F9A709C.jpeg
  FC44F8EE-78DC-4869-91BB-19CB4F9A709C.jpeg
  250.6 KB · Đọc: 49
 • 45BCF372-B33B-4A8E-8748-8057FE9BB2CC.jpeg
  45BCF372-B33B-4A8E-8748-8057FE9BB2CC.jpeg
  58.1 KB · Đọc: 52
Last edited: