Bảo Lâm 5ctpt Tầm 52cm Thân Già Đang Lên7kie 0973106579