Bảo Lâm 5Ctpt

leesin.tèo

Member
Còn 3 kie phú thọ như hình, 2 kie đầu mỗi kie gần 9cm thân hơi bé, kie cuối 4cm vs 2cm, giá mỗi chậu 1tr
846400
846401
846402