Bảo Lộc 7.7sao Cfe Làng Tày Bà Đạ

Cần bán 7.7sao cf có ao.cách đườg nhựa hơn 1km.đất bằg.giá 150/1sao .thôn 12 làg tày .bà đạ.