Bảo Lộc 7Plus Máy Đẹp. 32Gb Và 128Gb

Duy 77

Member
32 gb 4tr2
128gb 4tr5
Máy e bán bảo hành 3 tháng. 176 Hà Giang. 0974771577
 

Ảnh đính kèm

 • EFB1AED1-5279-4966-A74D-F7EC670B4866.jpeg
  EFB1AED1-5279-4966-A74D-F7EC670B4866.jpeg
  136.9 KB · Đọc: 812
 • 21BD181E-26D4-4BAF-8187-1CADD5E6EF49.jpeg
  21BD181E-26D4-4BAF-8187-1CADD5E6EF49.jpeg
  137 KB · Đọc: 10
 • DDEA70B2-8998-43EE-BB2A-4E8AB59A9D0C.jpeg
  DDEA70B2-8998-43EE-BB2A-4E8AB59A9D0C.jpeg
  100.6 KB · Đọc: 11