Toàn Quốc Bồi Dưỡng Ngạch Chuyên Viên, Chuyên Viên Chính

LỚP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG
NGẠCH CHUYÊN VIÊN - CHUYÊN VIÊN CHÍNH - LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG

- Căn cứ Nghị định 101/2017 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng công chức;

- Căn cứ thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức;

- Căn cứ chỉ thị 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, trong đó yêu cầu đảm bảo đến hết năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý dưới 55 tuổi với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định; Đảm bảo đến hết năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

  • Thời gian học: ngoài giờ hành chính
  • Hình thức học: online qua Zoom, Trans.
  • Thời lượng: 2 tháng
  • Chương trình đào tạo: Theo quy định của Bộ Nội vụ
  • Chứng chỉ có giá trị pháp lý toàn quốc do các Trường có thẩm quyền đào tạo theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP và mẫu chuẩn theo thông tư 01/2018/TT-BNV:

Hotline: Ms Thanh 0902 86 86 84.
Ib zalo hoặc alo để được tư vấn và cập nhật lịch học mới nhất
 
Last edited: