Bảo Lộc Bán 4 Em Chào Mào Bổi

Thái Tài Teio Eric

Active Member
Cần bán 4 em chào mào bổi 8 tháng lồng . Đã đổ bọng . Chim đẹp và 1 em khiếu mun hót cả ngày
Liên hệ 0989779976
Xem chim tại Lộc Phát