Bảo Lộc Bán Apple Tv Gen 3

mark_nguyen

New Member
mình co cai gen 3 không dùng đến anh em nào mua về coi netflix hay airplay màn hình iphone, ipad
lên màn hình tivi coi cho rõ thi mua về dung nhé
gia 750k
lien hê : 0903086096