Bảo Lộc Bán chào mào 300k

Số điện thoại liên hệ

0384551052

Có con chào mào cần bán. Chim đã cám cứng. Vẫn nhát
 

Ảnh đính kèm

  • IMG_0431.jpeg
    IMG_0431.jpeg
    191 KB · Đọc: 3,194
  • IMG_0434.jpeg
    IMG_0434.jpeg
    313.4 KB · Đọc: 176
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái