Bảo Lộc Bán Chào Mao Ma Trắng

Can ban một số chào mào Non nuôi lên gia binh quan 1tr 1 con alo 0937063811 de biết thong tin về chim
 

Ảnh đính kèm

  • IMG_20220426_205021.jpg
    IMG_20220426_205021.jpg
    65.7 KB · Đọc: 198
  • IMG_20220426_205019.jpg
    IMG_20220426_205019.jpg
    63 KB · Đọc: 87