Bảo Lộc Bán Chậu 5ct Hà Tĩnh Tổng 4 Mầm Đi Ngọn Mạnh

2 thân dài 1.5m. 2 mầm gốc
Vẫn đi ngọn mạnh
Tính tù mù 1.5m
Khả năng cuối năm 5m là có
 

Ảnh đính kèm

 • A0D27DB3-DE08-4250-961C-0AA7A423CEB0.jpeg
  A0D27DB3-DE08-4250-961C-0AA7A423CEB0.jpeg
  175 KB · Đọc: 110
 • 5EE1DF63-D7B3-4AD7-9A3E-9F544B0EE233.jpeg
  5EE1DF63-D7B3-4AD7-9A3E-9F544B0EE233.jpeg
  202.7 KB · Đọc: 68
 • D117A1D3-42A1-4F3D-A153-96D990940A10.jpeg
  D117A1D3-42A1-4F3D-A153-96D990940A10.jpeg
  153.2 KB · Đọc: 60
 • DA4F30CB-E844-463F-9E30-0FE382B98382.jpeg
  DA4F30CB-E844-463F-9E30-0FE382B98382.jpeg
  163.3 KB · Đọc: 66
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái