Bảo Lộc Bán Choè Than Con Và Lửa Con

Nhà có 4 choè than con và 2 lửa con đã đứng lên cầu ngon lành, 400k con, ae nào bảo tồn ghé 1002/5 lộc châu, đt 0902786361