Bảo Lộc Bán Chuồng+ Xưởng Nuoi Cút. 0909690170

ngokhanh79

New Member
Cần bán chồng+ nhà xưởng nuôi cút. Còn khá mới. 200m2. 0909690170
 

Ảnh đính kèm

 • C225D323-761A-4929-AB59-33BF14570395.jpeg
  C225D323-761A-4929-AB59-33BF14570395.jpeg
  349.8 KB · Đọc: 1,443
 • 800695E6-C49F-4BE6-B79B-EBC9F88B67D8.jpeg
  800695E6-C49F-4BE6-B79B-EBC9F88B67D8.jpeg
  361 KB · Đọc: 31
 • F95AC28D-5E06-4804-A219-CD2C07C75CCA.jpeg
  F95AC28D-5E06-4804-A219-CD2C07C75CCA.jpeg
  343.5 KB · Đọc: 29
 • 981E247F-6672-47F1-99C2-1444EECB10AA.jpeg
  981E247F-6672-47F1-99C2-1444EECB10AA.jpeg
  403.2 KB · Đọc: 27
 • 65B8C118-E606-42CF-82CE-A885CA628E97.jpeg
  65B8C118-E606-42CF-82CE-A885CA628E97.jpeg
  369 KB · Đọc: 29
 • 397FF420-6093-4DC3-B995-7F3A07B90988.jpeg
  397FF420-6093-4DC3-B995-7F3A07B90988.jpeg
  379.3 KB · Đọc: 27
 • FD33948B-4EF5-4A1C-9D7C-38F5AAD086CE.jpeg
  FD33948B-4EF5-4A1C-9D7C-38F5AAD086CE.jpeg
  349.5 KB · Đọc: 30