Bảo Lâm Bán Đất 20×35,giá 75Tr/1M. Sdt:0338856739 Đc:thôn 5 Xã Lộc Ngãi Bảo Lâm Lâm Đồng