Bảo Lộc Bán Đất Nam Phương City 2 Lô Liền Kề 12*24,5M(Sắp Mở Đường Nhựa Thônng Qua Lý Thường Kiệt) (Lô A2 03-04)