Lâm Đồng Bán điện thoại Lumia 1320

Ai atam thi goi sdt nha .con bao hanh sac pin..hop dt thoai..tai phone ....co ôp lưng ..
 
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái