Bảo Lộc Bán Gà Đòn Giá Rẻ Cho A.e Nghịch

Bán ga đòn..trống 2 ki 7...mái đẻ 2 lứa...bán rẻ cho a.e vê gây giống hoặc thịt..liên hệ zalo 0917974797
 
Liên kết tài trợ:  Thuê xe tự lái